Zapisnik sestanka Slovenskega internetnega foruma, dne 10. 7. 2014

Kraj: MIZŠ, Kotnikova 38

Datum: 10. 7. 2014

Čas: 16:00 do 18:30 ure

Število udeležencev: 12 + preko spletne videokonference

(Davor Šoštarič, Marko Bonač, Andrej Tomšič, Peter Sterle, Andrej Kos, Dušan Caf, Matjaž Štraus Istenič, Jan Žorž, Darko Bulat, Nikolaj Simič, Simon Delakorda, Marjan Turk) + (Gorazd Božič,…)

Kratek zapis sestanka:

Kot nadaljevanje sestanka Slovenskega internetnega foruma izpred enega meseca je bil tokratni sestanek namenjen razpravi in potrditvi osnutka pravil delovanja foruma ter oblikovanju Odbora, ki bi prevzel usmerjanje dela foruma v prihodnjem obdobju. Sestanek je bil predhodno najavljen na sif.si in twitter računu @SInternet_Forum. Ob tem je bil s prošnjo za pripombe objavljen tudi osnutek pravil delovanja foruma. Na sestanku naj bi imenovali Odbor, ki bi prevzel vodenje nadaljnjih aktivnosti, s čimer bi upravljanje foruma dokončno prenesli na zainteresirano internetno javnost. To bi bilo smiselno izvesti na tem sestanku, ker bo jeseni aktualnih več vsebinskih tematik, ki bi si jim že oblikovan SIF lahko bolj posvetil.

Sestanek je imel uvodno razpravo o dilemah poslanstva in organizacije foruma, osrednji del je bil posvečen dokončanju Pravil Slovenskega internetnega foruma, v zaključku pa so udeleženci izbrali še člane Odbora SIF.

Na začetku sestanka se je razvila razprava o namenu in ciljih foruma in ali ga slovenska javnost potrebuje. Nato so udeleženci skoraj dve uri delali na dokončanju Pravil SIF. Ob tem so bila predstavljena in usklajena stališča o ključnih elementih organizacije in pravil delovanja, ki so predstavljena v nadaljevanju zapisnika, odražajo pa se tudi v pripetih Pravilih SIF.

Izpostavljeno je bilo stališče, da naj bi sledili izhodiščem Internet Governance Forum-a, in Slovenski internet forum vzpostavili kot odprto demokratično platformo za razpravo in izmenjavo stališč o različnih vidikih razvoja in uporabe interneta. Polemika okoli poslanstva SIF, ki naj bi bilo po enih razmišljanjih usmerjeno le v ožje upravljanje interneta, po drugih pa tudi v širše problematike, se je končala z odločitvijo, da se v Pravilih SIF ”upravljanje interneta” nadomesti z ”različni vidiki uporabe in razvoja interneta”. Prevladalo je stališče, da se angleški izraz ”internet governance” razume širše, kot slovenski prevod ”upravljanje interneta”. Poleg tega pomisleka bi osredotočenje le na upravljanje interneta lahko zavajalo, da ima SIF interes neposrednega vplivanja na regulacijo, postavljanje pravil in na obveznosti operaterjev, kar bi ta pomemben del deležnikov lahko odvrnilo od sodelovanja. SIF naj bi predstavljal povezovalno okolje slovenske internetne javnosti, deloval za kar največjo vidnost v javnosti, skozi svoje delovanje izboljšal splošno zavedanje javnosti o pomenu interneta in skladno z možnostmi deloval tudi na mednarodnem nivoju.

Načeloma se v okviru Slovenskega internetnega foruma ne usklajuje mnenj ali oblikuje stališč, če za to ni popolnega soglasja. Večinsko mnenje je tudi, da naj SIF ostane neformalen in brez institucionaliziranega članstva. Za razliko od prejšnjega sestanka je bilo odločeno, da naj bi zaradi operativnosti pri določenih aktivnostih foruma kljub vsemu vzpostavili najbolj osnovno obliko prijave v SIF oziroma v članstvo foruma. Forum pa se ne bi smel omejevati samo na člane, ampak lahko v njem sodelujejo tudi tisti, ki se niso prijavili v članstvo. Njihova mnenja in glasovi so enakovredni mnenjem in glasovom članov SIF. Glede na to, da se v okviru SIF predvsem izmenjujejo mnenja, se ne predvideva glasovanja ali celo preglasovanja pri pripravi stališč SIF. Usmeritve in priporočila SIF sprejema s konsenzom, do glasovanja lahko načeloma pride le v primeru izbire in imenovanja članov Odbora SIF. Drugi organi, kot so organizacijski odbori, delegacije itd., se imenujejo po potrebi med samim delom SIF-a. Forum ni institucionalizirano predstavništvo civilne družbe, ampak le mesto za izražanje in izmenjavo mnenj. Začetna neformaliziranost foruma lahko kasneje, glede na razvoj njenega delovanja, preraste tudi v drugačno obliko.

Forum bi moral enakopravno vključevati vse deležnike, ki jih kakorkoli zadevajo problematike v zvezi z razvojem in uporabo interneta. Oblikovati moramo odprt forum, v katerem bodo različni deležniki videli interes za razpravljanje in izmenjavo stališč, saj drugače ne bo možno zagotavljati njegove kredibilnosti. SIF mora vsem zainteresiranim omogočiti možnost izražanja svojega mnenja, ne glede na to, kakšno je, ter s tem možnost vplivanja na odločitve države glede regulacije in upravljanja interneta.

Razpravljalci so posebej poudarili potrebo po sodelovanju industrije, ki ima pogosto o nekaterih vprašanjih drugačna stališča kot splošna internetna javnost. V zvezi s tem so že bili izraženi zadržki, ki bi jih lahko imela industrija, če bi se v okviru SIF predstavljali ali celo zagovarjali le interesi določenega dela deležnikov. Ker govorimo o enakopravnem forumu, zastopniki ene skupine deležnikov s svojimi stališči v okviru SIF ne morejo in ne smejo prevladati nad drugo skupino deležnikov. Če skozi argumentirano razpravo dosežejo soglasje in poenotijo stališča, je to ena možnost, druga, po pričakovanjih pogostejša, pa je izmenjava mnenj in po potrebi objava različnih stališč. V primeru popolnega soglasja je SIF sicer lahko tudi okolje za oblikovanje, predstavljanje in zastopanje stališč do zunanjih deležnikov, ki so v tem primeru največkrat organi javne uprave, vendar je bilo posebej poudarjeno, da je SIF prvenstveno okolje za široko odprto razpravo o različnih vidikih razvoja in uporabe interneta. Pogosto je namreč že izmenjava mnenj in argumentirana razprava dovolj za boljše medsebojno razumevanje stališč različnih deležnikov in za njihovo zbližanje. Enotnih stališč pa največkrat ne bo, kar za demokratičen odprt forum ni nobena težava, temveč rezultat pravilnosti njegovega delovanja. Ponovno je bilo poudarjeno, da so ključne za uspeh foruma dobro izbrane tematike in kvaliteta razprav, ki ne bodo same sebi namen, ampak bodo imele vpliv na različne deležnike.

Skladno z navedenimi stališči so bila dopolnjena in soglasno potrjena Pravila Slovenskega internetnega foruma.

V zaključku sestanka so udeleženci v Odbor SIF izbrali pet posameznikov:

–                   Davor Šoštarič

–                   Barbara Povše

–                   Jan Žorž

–                   dr. Dušan Caf

–                   mag. Andrej Tomšič

Člani odbora so v njem v osebnem imenu in ne v imenu organizacij iz katerih prijahajo. Dogovorjeno je bilo, da se v Odboru dve mesti zaenkrat ne zasedeta in se pustita prosti za predstavnika mlajše generacije internetne javnosti, ki se ju imenuje naknadno. Odbor prevzame vodenje nadaljnjih aktivnosti Slovenskega internetnega foruma.

Sprejeta Pravila Slovenskega internetnega foruma:

Pravila Slovenskega internetnega foruma 10. 7. 2014

O nadaljnjih aktivnostih bo obveščanje tudi v prihodnje potekalo preko portala sif.si in twitter računa @SInternet_Forum.

Ta vnos je bil objavljen v Nekategorizirano. Zaznamek za trajno povezavo.

One Response to Zapisnik sestanka Slovenskega internetnega foruma, dne 10. 7. 2014

  1. Simeon Lisec says:

    V pravilih ni razvidno, kdo lahko predlaga člane v odbor. Zaradi transparentnosti bi morala biti v slede razvidno, kdo je predlagal posameznega kandidata za člana Odbora in s kakšnim glasovanjem je bil posamezen član potrjen.

    lps

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja