Svet EU je sprejel sklepe o upravljanju interneta

Svet EU je na zasedanju dne, 27. 11. v Bruslju, sprejel sklepe o upravljanju interneta.

Council-conclusions-on-internet-governance

Na globalnem nivoju se je v zadnjih letih oblikovalo stališče, da je treba upravljanje interneta prilagoditi njegovemu izjemnemu razmahu in pomenu za vse države sveta, zaradi česar je proces spreminjanja upravljanja interneta postal zelo aktualna in hkrati vroča politična tema. Letos je tako potekalo več pomembnih dogodkov: najprej je Komisija februarja 2014 predstavila sporočilo, v katerem je pozvala k bolj preglednemu, odgovornemu in vključujočemu upravljanju interneta. Konferenca NETmundial v aprilu 2014 v São Paulu se je uspešno zaključila s sprejetjem načel in časovnega načrta za proces spreminjanja oz. prilagoditve upravljanje interneta novi stvarnosti. Sledil je Internet Governance Forum v Carigradu in ITU konferenca pooblaščenih predstavnikov v Pusanu v Južni Koreji. Po teh dogodkih ostaja vtis zbližanja stališč zagovornikov ohranitve obstoječega modela in zagovornikov oblikovanja izrazito drugačnega modela upravljanja interneta, glede na tovrstne razprave v prejšnjih letih, predvsem na WCIT-12. Osnova iskanja kompromisnih rešitev je sprememba stališč ZDA in Evropske komisije, ki sta praktično do začetka 2014 vztrajali pri ohranitvi sedanjega nespremenjenega modela. Po njunem priznanju, da so potrebne spremembe, je tudi druga stran manj kategorična pri zahtevah po izrazitih spremembah (za zahodno več-deležniško internetno skupnost povsem nesprejemljivih).

Sporočilo EK Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta

NETmundial-Multistakeholder-Document

V začetku leta je vlada ZDA objavila namero, da prenese funkcije IANA (Internet Assigned Numbers Authority) in svoje nadzorstvo nad koordinacijo sistema internetnih domenskih imen (DNS) na svetovno internetno (multi-stakeholder) skupnost, in pooblastila ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), da pripravi predlog za prenos. Vzporedno je ICANN začel postopek za izboljšanje svoje lastne odgovornosti in upravljanja, saj so prav zadnje sporne odločitve glede generičnih domen najvišje ravni (gTLD) pokazale na določene slabosti.

Na nivoju EU se je izoblikovalo stališče, da bi morala EU nadaljevati prizadevanja za prenos funkcij IANA na vzdržni model, ki bo zagotavljal pluralističen nadzor in stabilnost sistema, in za izboljšanje odgovornosti ICANN do vseh uporabnikov interneta. Hkrati bi morali zavarovati načela, pomembna za pregledno, odgovorno in vključujoče upravljanje interneta, ki vključujejo tudi dimenzijo digitalnega notranjega trga (npr. nevtralnost interneta, spoštovanje jurisdikcije, zasebnosti).

Slovenija je poudarila, da bi moral proces tranzicije IANA funkcij pripeljati do vzpostavitve mehanizma, ki bo vključujoč, pregleden in ki bo zagotavljal nadzor odgovornosti. Razprava držav članic na neformalnem ministrskem srečanju in obravnava na delovnih skupinah Sveta EU sta pripomogli k sprejemu ambicioznih sklepov, ki naslavljajo oblikovanje preglednega, odgovornega in vključujočega upravljanja interneta. Slovenija je pri sooblikovanju sklepov poudarila pomen ohranitve nevtralnosti interneta za njegov nadaljnji razvoj in predlagala, da se to upošteva pri oblikovanju prenovljenega modela upravljanja interneta, ki mora v osnovi zaščititi njegovo nevtralnost. Sklepi bodo predsedstvu EU omogočili aktivno vlogo v globalni razpravi o spreminjanju oz. prilagajanju obstoječega modela upravljanja interneta. Na osnovi sklepov bo predsedstvo lahko podprlo predloge za uveljavitev resnično več-deležniškega modela upravljanja interneta, ki bo vključujoč, pregleden in z zagotovljenim nadzorom odgovornosti. Prizadevanja EU bodo prispevala k oblikovanju modela, ki bo zagotovil stabilno delovanje in nadaljnji razvoj interneta. Tudi tu je Slovenija proti hitenju in zagovarja pazljivo izveden prehod v nov model upravljanja interneta.  Zaključki Sveta o upravljanju interneta bodo pripomogli k boljšemu zastopanju pogledov EU v okviru mednarodnih forumov, ki obravnavajo internetno problematiko in s tem k uveljavljanju več-deležniškega sistema upravljanja interneta ter ohranjanju njegove odprtosti in nevtralnosti.

Ta vnos je bil objavljen v Nekategorizirano. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja