Javni posvet Vizija razvoja digitalne družbe

24. april 2014, Ministrstvo za  izobraževanje, znanost in šport

Evropska digitalna agenda (EDA), kot ena izmed sedmih vodilnih pobud, namenja informacijsko komunikacijskim tehnologijam (IKT) eno ključnih vlog v prizadevanjih za doseganje strateških ciljev strategije Evropa 2020. Da bi izkoristila razvojne priložnosti, bi morala Slovenija vlagati v digitalno rast in uresničevati strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe IKT za zagotovitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, enakopravno vključevanje v evropski digitalni trg in za zagotovitev trajnih gospodarskih in družbenih koristi. Slovenija po razvitosti informacijske družbe primerjalno že več kot desetletje pada, kar se nedvomno negativno odraža na drugih razvojnih področjih. Problem je posledica premajhnega zavedanja o pomenu IKT in bistveno prenizkih vlaganj v razvoj informacijske družbe. Evropski konkurenti so ves ta čas vlagali več in bolj sistematično. V interesu razvoja Slovenije je treba s tako prakso prekiniti in zagotoviti razvojna sredstva in pospešiti izvajanje Evropske digitalne agende, da bi zmanjšali razvojni razkorak do najbolj razvitih držav.

Slovenija je v zaključni fazi razvojnega načrtovanja, v okviru katerega bodo razdeljena razvojna finančna sredstva evropskih strukturnih skladov in s tem v precejšni meri tudi začrtane možnosti razvoja informacijske družbe v obdobju 2014 – 2020. Za krovno usmerjanje razvoja se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravlja Nacionalna strategija kibernetske varnosti, Strategija razvoja elektronskih komunikacij in Strategija razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija. Zagotoviti je treba spodbudno razvojno okolje za internetno (in IKT) gospodarstvo, ki predstavlja vedno večji delež bruto družbenega proizvoda, učinkovita povezljivost in internetne inovacije pa so pomembne za rast produktivnosti in zaposlovanja v vseh sektorjih, kar je še posebej pomembno v času, ko se iščejo nove poti za izhod iz krize.

Za razvoj Slovenije je ključno zavedanje in odločitev, da je treba več in bolj sistematično investirati v našo digitalno prihodnost oz. digitalno rast, za kar je predlagana krovna strateška usmeritev:

Republika Slovenija se bo prednostno razvijala v smeri sodobne informacijske družbe z upoštevanjem načel:

 • splošne digitalizacije,
 • intenzivne in inovativne uporabe IKT v  gospodarstvu in vseh segmentih družbe,
 • razvoja visokokvalitetne širokopasovne infrastrukture dostopne za vse in
 • razvoja vključujoče informacijske družbe.

Za vključitev zainteresirane javnosti v razpravo o strateških izhodiščih, ciljih in smereh razvoja informacijske družbe, sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Slovenski internetni forum pripravila javni posvet Vizija razvoja digitalne družbe.

V razpravi so sodelovali:

 • dr. Zoran Stančič, DG CONNCT,
 • prof. dr. József Györkös, predsednik CONNECT Advisory Forum,
 • prof. dr. Janez Bešter, IKT mreža,
 • Aleš Špetič, glasnik digitalnih tehnologij,
 • Franc Dolenc, AKOS,
 • Dušan Zupančič, ZIT GZS,
 • Domen Savič, sourednik portala E-demokracija.

Javni posvet je povezoval Marjan Turk, Direktorat za informacijsko družbo, MIZŠ.

Namen javnega posveta je bil prispevati k iskanju odgovorov na dileme glede strateških usmeritev in razvojnih priložnosti Slovenije pri sistematičnem razvoju digitalne družbe s povezovanjem in usklajenim delovanjem vseh deležnikov. Poseben poudarek je bil na iskanju naprednih razvojnih idej, katerih uresničitev bi Slovenijo oblikovala v sodobno digitalno družbo.

Zapisnik o dogodku

Posnetek dogodka

Ta vnos je bil objavljen v Dogodki z značkami , . Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja